# جامی

الــهــی! کــمــال الــهــی تــو راسـت (جـامـی)

    الــهــی! کــمــال الــهــی تــو راسـت جـمـال جـهـان پـادشـاهـی تو راست   جــمــال تـو از وسـع بـیـنـش، بـرون کــمــال از حــد آفــریــنـش، بـرون   بــلــنــدی و پـسـتـی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 33 بازدید