تک بیتی٧ (وحشی بافقی)

   

 

 
                     
                           
 دل نیست کبوتر که چو برخاست نشیند                                                                    از گوشهٔ بامی که پریدیم ، پریدم
-
 
" وحشی بافقی"
/ 1 نظر / 65 بازدید