الــهــی! کــمــال الــهــی تــو راسـت (جـامـی)

    الــهــی! کــمــال الــهــی تــو راسـت جـمـال جـهـان پـادشـاهـی تو راست   جــمــال تـو از وسـع بـیـنـش، بـرون کــمــال از حــد آفــریــنـش، بـرون   بــلــنــدی و پـسـتـی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 32 بازدید
تیر 94
2 پست
خرداد 94
6 پست
اسفند 93
11 پست
بهمن 93
4 پست
دی 93
4 پست
آذر 93
2 پست
آبان 93
5 پست
مهر 93
6 پست
شهریور 93
8 پست
مرداد 93
6 پست
تیر 93
7 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
4 پست
بهمن 92
2 پست
دی 92
6 پست